Högskoleprov

Högskoleprov

Vad är högskoleprov?

Detta är en möjlighet att komma in på den utbildningen du vill. Högskolor tar in via betyg eller resultat du fått på högskoleprovet. Högskoleprovet kan skrivas 2 gånger om året och kräver att du anmäler dig för det. Det kostar 450kr att göra högskoleprovet.

Vad är högskoleprov?

Detta är en möjlighet att komma in på den utbildningen du vill. Högskolor tar in via betyg eller resultat du fått på högskoleprovet. Högskoleprovet kan skrivas 2 gånger om året och kräver att du anmäler dig för det. Det kostar 450kr att göra högskoleprovet.

Syftet: Högskoleprovet används som en av flera urvalsgrunder för antagning till högre utbildning i Sverige, tillsammans med betyg och andra meriter. Det kan också användas som en möjlighet för personer som inte har sökt till högskolan att visa sin kompetens.

Innehåll: Högskoleprovet består av fem delprov: ordkunskap, läsförståelse, språkstruktur, matematik och logiskt tänkande. Delproven varierar i längd, antal frågor och svårighetsgrad.

Tid: Testet tar 5 timmar att genomföra och delas upp i två delar. Varje del tar 2,5 timmar.

Saker du kan behöva veta:

Saker du kan behöva vet:

Syftet: Högskoleprovet används som en av flera urvalsgrunder för antagning till högre utbildning i Sverige, tillsammans med betyg och andra meriter. Det kan också användas som en möjlighet för personer som inte har sökt till högskolan att visa sin kompetens.

Innehåll: Högskoleprovet består av fem delprov: ordkunskap, läsförståelse, språkstruktur, matematik och logiskt tänkande. Delproven varierar i längd, antal frågor och svårighetsgrad.

Tid: Testet tar 5 timmar att genomföra och delas upp i två delar. Varje del tar 2,5 timmar.

Lite fler saker:

Anmälan: För att få göra högskoleprovet måste man anmäla sig och betala en avgift. Anmälan öppnar två gånger per år och kan göras på Högskoleprovets hemsida.

Resultat: Resultatet för varje delprov ges i antal rätt svar. Dessa räknas sedan om till ett standardiserat resultat på en skala från 0,1 till 2,0. Det slutgiltiga resultatet är en sammanvägning av delresultaten.

Förberedelse: Det finns många böcker och kurser tillgängliga för de som vill förbereda sig för högskoleprovet. Det är också möjligt att öva på gamla prov för att få en känsla för formatet och svårighetsgraden.

Poängberäkning: Poängen från högskoleprovet kombineras med dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) och viktas sedan för att få en total poäng för antagning. Poänggränserna för antagning varierar mellan olika utbildningar och universitet/högskolor.

Lite fler saker:

Anmälan: För att få göra högskoleprovet måste man anmäla sig och betala en avgift. Anmälan öppnar två gånger per år och kan göras på Högskoleprovets hemsida.

Resultat: Resultatet för varje delprov ges i antal rätt svar. Dessa räknas sedan om till ett standardiserat resultat på en skala från 0,1 till 2,0. Det slutgiltiga resultatet är en sammanvägning av delresultaten.

Förberedelse: Det finns många böcker och kurser tillgängliga för de som vill förbereda sig för högskoleprovet. Det är också möjligt att öva på gamla prov för att få en känsla för formatet och svårighetsgraden.

Poängberäkning: Poängen från högskoleprovet kombineras med dina gymnasiebetyg (eller motsvarande) och viktas sedan för att få en total poäng för antagning. Poänggränserna för antagning varierar mellan olika utbildningar och universitet/högskolor.