Aktier

Aktier

Vad är en aktie?

En aktie är kort och gott en ägarandel av ett företag. Och när du köper aktier blir du en av flera delägare i företaget.

För att du ska kunna köpa aktier i ett bolag måste bolaget vara ett aktiebolag och aktierna måste vara noterade på en börs. Anledningen till att företag väljer att emittera aktier är för att finansiera verksamheten / bolaget.

Vad är en aktie?

En aktie är kort och gott en ägarandel av ett företag. Och när du köper aktier blir du en av flera delägare i företaget.

För att du ska kunna köpa aktier i ett bolag måste bolaget vara ett aktiebolag och aktierna måste vara noterade på en börs. Anledningen till att företag väljer att emittera aktier är för att finansiera verksamheten / bolaget.

När du värderar en aktie behöver du uppskatta ett företags framtidsutsikter genom att ta hänsyn till olika faktorer i och runt företaget. Till exempel är den framtida vinsttillväxten viktig att titta närmare på. För att underlätta bedömningen av den framtida utvecklingen av företagets vinster kan du se vilken bransch företaget verkar i och om den sektorn står inför förändring. Storleken på företagets marknadsandel och det faktum att det kontinuerligt tar marknadsandelar från sina konkurrenter kan också vara viktiga faktorer.

Vad ska man tänka på?

Vad ska man tänka på?

När du värderar en aktie behöver du uppskatta ett företags framtidsutsikter genom att ta hänsyn till olika faktorer i och runt företaget. Till exempel är den framtida vinsttillväxten viktig att titta närmare på. För att underlätta bedömningen av den framtida utvecklingen av företagets vinster kan du se vilken bransch företaget verkar i och om den sektorn står inför förändring. Storleken på företagets marknadsandel och det faktum att det kontinuerligt tar marknadsandelar från sina konkurrenter kan också vara viktiga faktorer.