Facket

Facket

Facket - Picture furthest down

Vad är facket?

Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren. På de flesta arbetsplatser finns kollektivavtal som är ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar bland annat löner, anställningsvillkor och andra omständigheter på arbetsplatsen. Arbetstagare och arbetsgivare ska samarbeta för att det ska skapas en bra arbetsmiljö. Alla arbetsplatser där fler än fyra personer arbetar ska ha skyddsombud som representerar arbetstagarna.

Facket - Picture furthest down

Facket

Fackföreningen kan ge stöd i frågor om arbetsvillkor och hjälpa till vid tvister med arbetsgivaren. På de flesta arbetsplatser finns kollektivavtal som är ett skriftligt avtal mellan fackförening och arbetsgivare som reglerar bland annat löner, anställningsvillkor och andra omständigheter på arbetsplatsen. Arbetstagare och arbetsgivare ska samarbeta för att det ska skapas en bra arbetsmiljö. Alla arbetsplatser där fler än fyra personer arbetar ska ha skyddsombud som representerar arbetstagarna.