Personförsäkring

Personförsäkring

Vad är en personförsäkring?

Personförsäkringar kan ge dig ekonomiskt stöd om du eller någon i familjen skulle råka ut för en olyckshändelse eller sjukdom, får en allvarlig diagnos eller blir arbetslös eller sjukskriven. Personförsäkringar är ett samlingsnamn för gravidförsäkring, barnförsäkring, inkomstförsäkringar, livförsäkringar, olycks försäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

 

Vad är en person-försäkring?

Personförsäkringar kan ge dig ekonomiskt stöd om du eller någon i familjen skulle råka ut för en olyckshändelse eller sjukdom, får en allvarlig diagnos eller blir arbetslös eller sjukskriven. Personförsäkringar är ett samlingsnamn för gravidförsäkring, barnförsäkring, inkomstförsäkringar, livförsäkringar, olycks försäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

 

Personförsäkringar kan tecknas för varje person men även som grupp vilket är vanligt hos familjer och idrottsklubbar. Det är oftast därför alla klubbar har en medlemsavgift just för att täcka kostnaden för försäkringar.

Vem kan teckna en person försäkring?

Vem kan teckna en person-försäkring?

Personförsäkringar kan tecknas för varje person men även som grupp vilket är vanligt hos familjer och idrottsklubbar. Det är oftast därför alla klubbar har en medlemsavgift just för att täcka kostnaden för försäkringar.