Personförsäkring

Personförsäkring

Vad är en personförsäkring?

Personförsäkringar kan ge dig ekonomiskt stöd om du eller någon i familjen skulle råka ut för en olyckshändelse eller sjukdom, får en allvarlig diagnos eller blir arbetslös eller sjukskriven. Personförsäkringar är ett samlingsnamn för gravidförsäkring, barnförsäkring, inkomstförsäkringar, livförsäkringar, olycks försäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

 

Vad är en person-försäkring?

Personförsäkringar kan ge dig ekonomiskt stöd om du eller någon i familjen skulle råka ut för en olyckshändelse eller sjukdom, får en allvarlig diagnos eller blir arbetslös eller sjukskriven. Personförsäkringar är ett samlingsnamn för gravidförsäkring, barnförsäkring, inkomstförsäkringar, livförsäkringar, olycks försäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar och sjukvårdsförsäkringar.

 

Personförsäkringar kan tecknas för varje person men även som grupp vilket är vanligt hos familjer och idrottsklubbar. Det är oftast därför alla klubbar har en medlemsavgift just för att täcka kostnaden för försäkringar.

Vem kan teckna en person försäkring?

Vem kan teckna en person-försäkring?

Personförsäkringar kan tecknas för varje person men även som grupp vilket är vanligt hos familjer och idrottsklubbar. Det är oftast därför alla klubbar har en medlemsavgift just för att täcka kostnaden för försäkringar.

Redo att testa dina kunskaper?

Testa ditt kunnande! Klicka till vänster och utmana dig själv i en spännande quiz som kommer att sätta dina färdigheter på prov. Visa att du är redo för utmaningen och låt oss se om du kan ta dig till toppen av poängtavlan! Sätt igång och låt äventyret börja!

Redo att testa dina kunskaper?

Testa ditt kunnande! Klicka till nedanför och utmana dig själv i en spännande quiz som kommer att sätta dina färdigheter på prov. Visa att du är redo för utmaningen och låt oss se om du kan ta dig till toppen av poängtavlan! Sätt igång och låt äventyret börja!