CV & Personligt brev

CV & Personligt brev

CV

Djurförsäkringar består framför allt av en veterinärvårds försäkring som ersätter kostnader om ditt djur blir skadat eller drabbas av en sjukdom. Utöver veterinärvård kan du också teckna en livförsäkring som ger ersättning om djuret går bort före en viss ålder eller måste avlivas.​

 

  • Försök att hålla CV kort
  • Ha tydliga rubriker och gör det lättläst
  • Anpassa Ditt CV för företaget du söker till
  • Skriv under tidigare erfarenheter vad du lärde dig.

CV

Förkortningen CV kommer ifrån det latinska Curriculum vitae vilket på svenska är “livshistoria”. Ett CV är en kort skriven sammanfattning av en persons hela arbetskarriär, den utbildning man har gått och även de erfarenheter man har förvärvat. Det finns flera tips hur man förbättrar sitt CV:

  • Försök att hålla CV kort
  • Ha tydliga rubriker och gör det lättläst
  • Anpassa Ditt CV för företaget du söker till
  • Skriv under tidigare erfarenheter vad du lärde dig.

 

Ett personligt brev är ett skrivet brev man oftast skickar in samtidigt som ens CV. Man använder det personliga brevet som ett första intryck till arbetsgivaren, vad man kan tillbringa till dem och varför man ska anställa just dig. För att skapa en bra personligt brev ska den vara uppdaterad och aktuell. Det ska vara fritt från misstag och stavfel, innehålla siffror (starka fakta framhäver ens prestationer), använda tidslinjer för att markera kronologisk ordning, hänvisning till de senaste jobb positionerna mm.

Personligt brev

Personligt brev

 

Ett personligt brev är ett skrivet brev man oftast skickar in samtidigt som ens CV. Man använder det personliga brevet som ett första intryck till arbetsgivaren, vad man kan tillbringa till dem och varför man ska anställa just dig. För att skapa en bra personligt brev ska den vara uppdaterad och aktuell. Det ska vara fritt från misstag och stavfel, innehålla siffror (starka fakta framhäver ens prestationer), använda tidslinjer för att markera kronologisk ordning, hänvisning till de senaste jobb positionerna mm.