Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen

Vad är arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingens uppgift är att föra samman arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsförmedligen kan till exempel hjälpa med att hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakt med arbetsgivare, studie och yrkesvägledning, studiebesök, språkundervisning med mera. Du har individuella samtal med din handledare varje vecka.

Vad är arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingens uppgift är att föra samman arbetsgivare och arbetstagare.

Arbetsförmedligen kan till exempel hjälpa med att hitta och söka jobb, skapa ansökningshandlingar, kontakt med arbetsgivare, studie och yrkesvägledning, studiebesök, språkundervisning med mera. Du har individuella samtal med din handledare varje vecka.