Olika investeringskonton

Olika investeringskonton

AF-Konto


AF-konto är ett form av aktiekonto precis som ett ISK-konto. Det som skiljer sig mellan kontona är själva skattebetalningen. Ett ISK konto beskattas årligen per automatik och där är det hela värdet på kontot som beskattas. Ett AF konto beskattas du däremot på 30% av vinsten som du dessutom måste redovisa själv hos skatteverket i form av ett så kallat K4.

AF-Konto


AF-konto är ett form av aktiekonto precis som ett ISK-konto. Det som skiljer sig mellan kontona är själva skattebetalningen. Ett ISK konto beskattas årligen per automatik och där är det hela värdet på kontot som beskattas. Ett AF konto beskattas du däremot på 30% av vinsten som du dessutom måste redovisa själv hos skatteverket i form av ett så kallat K4.

 

Ett investeringssparkonto (ISK) är en sparform där du förvarar aktier, pengar med mera. Du betalar ingen skatt på vinsten du tjänar. Istället betalar du årlig skatt baserat på det totala värdet av dina tillgångar, oavsett om du går med vinst eller förlust. Du bör inte deklarera vinster eller förluster på investeringssparkonton då du kommer beskattas i form av schablonskatt. Det menas med att du kommer beskattas på hela kontots värde samt att det kommer ske per automatik.

ISK-konto

ISK-Konto

 

Ett investeringssparkonto (ISK) är en sparform där du förvarar aktier, pengar med mera. Du betalar ingen skatt på vinsten du tjänar. Istället betalar du årlig skatt baserat på det totala värdet av dina tillgångar, oavsett om du går med vinst eller förlust. Du bör inte deklarera vinster eller förluster på investeringssparkonton då du kommer beskattas i form av schablonskatt. Det menas med att du kommer beskattas på hela kontots värde samt att det kommer ske per automatik.