Personligt brev

Ett personligt brev är ett skrivet brev man oftast skickar in samtidigt som ens CV. Man använder det personliga brevet som ett första intryck till arbetsgivaren, vad man kan tillbringa till dem och varför man ska anställa just dig. För att skapa en bra personligt brev ska den vara uppdaterad och aktuell. Det ska vara fritt från misstag och stavfel, innehålla siffror (starka fakta framhäver ens prestationer), använda tidslinjer för att markera kronologisk ordning, hänvisning till de senaste jobb positionerna mm.